Meditationskursus

Meditationskursus

Hvorfor er det godt at lære at meditere, og hvad kan et meditationskursus gøre for dig?… Du vil få mulighed for at finde ind til en bedre ro og balance i dit liv, hvor du har større kontrol over dine reaktioner på din omverden. Du vil bedre kunne håndtere situationer med forandringer eller konfliktfyldte hændelser, og du og vil derfor bedre kunne føle dig tryg i disse situationer, få et større mentalt overskud og få noget positivt og konstruktivt ud af dem. Dette vil give dig en følelse af tilfredshed og glæde indeni, og du vil føle dig meget bedre tilpas i din krop.

Når du føler dig godt tilpas, er rolig og i balance, vil denne ro også smitte af på dine omgivelser og på de ting, du tiltrækker i det daglige. Så alt i alt er det kun en positiv oplevelse, at få meditation ind i sit liv.

Herunder kan du se en hel liste af gode årsager til at tage et meditationskursus.

Hvorfor meditere?

1. For at blive bedre til at bevare eller hurtigt genfinde din indre ro i stressede situationer
2. For at blive bedre til at koncentrere dig
3. For at få større overskud i din hverdag
4. Tage beslutninger på mere velovervejede grundlag
5. Få et større overblik
6. Blive bedre til at mærke efter og fornemme, hvad der er rigtigt og forkert for dig
7. Finde ind til dit hjerte og mærke din kærlighed, empati, omsorg og taknemmelighed og styrken ved dette
8. Føle større glæde og lykke ved livet
9. Blive bedre til at slippe bekymringer og frustrationer og tænke positivt
10. Opnå en større fysisk og psykisk ro
11. Få større tillid til dig selv
12. Få en mere rolig og dybere nattesøvn

Der er rigtig mange gode grunde til at meditere, da det forbedrer din livskvalitet på rigtig mange punkter, så når først du går i gang og kommer ind i en god meditationsrutine, så vil du have svært ved at undvære det igen.

For kommer du ind i en periode, hvor du har meget travlt, og ikke har tid til at meditere, vil følelserne af stress og uro i kroppen være i så stor kontrast til den balance, ro og kærlighed du følte, da du mediterede, at du ret hurtigt vil længes efter igen at meditere og finde ind til dit hjerte igen og den ro og glæde det gav dig.

Men så er det jo heldigt, at man altid kan finde tilbage til sine meditationsteknikker, da det at meditere er ret enkelt og til at finde ud af for alle.

Healingsteknikker og skab selv din fremtid

Der er i dag meget stor fokus på, hvor healende det er for kroppen at meditere, og at man rent faktisk med sine tanker, følelser og visualiseringsevner har meget stor magt over sin krops evne til at heale sig selv. Kroppen kan ikke kende forskel på, om vi gør noget fysisk, eller om det er noget, vi forestiller os, den reagerer på den situation, det billede eller følelse, som vi skaber i os selv, fuldstændig som om det er virkeligt.

Derfor har vi uanede muligheder for at heale, styrke, glæde og drage omsorg for vores krop bare ved at finde ind til vores hjerte, sædet for vores stærkeste følelser eller finde ind til et hvilket som helst sted eller følelse i vores krop, som vi ønsker at transformere fra en negativ følelse til en positiv følelse, og som vi ønsker at styrke og udbrede til hele vores krop – mulighederne er mange, og dette er også noget alle kan lære.

På samme vis kan vi via meditation og visualisering skabe den fremtid, som vi af hele vores hjerte ønsker for os selv. I universet og i kvanteenergien ligger alle de muligheder, som du kan ønske dig i dit liv, det er bare et spørgsmål om at tiltrække lige præcis det, du ønsker dig.

Kursustyper

Du kan tilmelde dig et endags meditationskursus eller et 5 ugers meditationsforløb.

Endags kurset er til dig, der har mediteret i et stykke tid og nu ønsker at gå videre og lære andre former for meditationsteknikker, bla. med mulighed for selv at guide eller undervise i forskellige meditationsteknikker på baggrund af det du lærer på kurset, eller dig der skal til at gå igang og søger nogle lidt mere udfordrende meditationstyper, blandt andet “skab din egen fremtid” eller selvhealings-meditationsteknikker for at se, hvad der passer bedst til dig.

Meditationsforløbet, hvor man mødes et par timer én gang om ugen i 5 uger og gennemgår teori, teknik og mediterer sammen, er til dig, som skal til at starte op og gerne vil starte med det mest basale, og gerne vil øve sammen med andre én gang om ugen i en periode udover det du øver derhjemme, for at komme ind i en god rytme og bla. snakke om de oplevelser du får med meditationen, stille spørgsmål og sparre med andre.

Endags Meditationskursus

Dette kursus er af en dags varighed fra kl. 09.30 – 16.00 med oplevelsesbaseret undervisning. Vi vil i løbet af dagen komme igennem forskellige former for meditationstyper, som vi vil gennemgå rent teoretisk samt praktisk, ligesom vi vil gennemgå teknikker for grounding, energiflow og afbalancering teoretisk og praktisk. Vi vil endvidere på samme vis gennemgå nogle meditationsteknikker som kan kombineres med healing helt ned på celleplan og “skabe din ønskede fremtid”. Du vil få det teoretiske materiale, når kurset er slut, så du selv kan bruge det til undervisning, hvis du ønsker det.

Meditationsforløb over 5 uger

Dette kursus afvikles over 5 uger, hvor vi mødes et par timer pr. gang. Her er undervisningen også oplevelsesbaseret og fokuserer på at lære dig de mest basale teknikker til at finde ind til din indre ro og balance og få en god meditationsoplevelse og rutine.
Vi kommer igennem forskellige øvelser så som åndedrætsøvelser, afslapningsøvelser, grounding- og afbalanceringsøvelse, visualisering, energiløft, at mærke de forskellige følelser af kærlighed i dit hjerte og hvordan de kan styrke vores energi, opleve hvordan du kan blive bedre til at mærke efter, hvad der sker følelsesmæssigt i dig, når du har uro i kroppen, og hvad du kan gøre ved det. Du får mest ud af kursusforløbet, hvis du mediterer hjemme jævnligt mellem vores kursusmødedage. Det er op til dig at finde ud af, hvor ofte du vil meditere, og hvor længe meditationen skal vare.

Kommende kursusdatoer

Se datoer for de kommende kurser her