Integrated Reiki kurser

Kort om Reiki kurser:

Der er ialt 3 kurser, hvis man ønsker at blive Reiki mester.

Hvert kursus varer 2 til 3 dage. Der er min. 3 og max. 6 personer på et hold og der vil være 2 undervisere, hvis der er mere end 3 kursister på et hold, da undervisningsmaterialet er ret omfattende og kurset i sin helhed er meget intenst og krævende.

Ønsker man blot at blive åbnet for de gudommelige energier for at få hjælp af den åndelige verden til selvudvikling og lidt healing af sig selv og sine nærmeste, er det nok med et Reiki 1 kursus eller et selvhealingskursus.

Integrated Reiki 1:

Her lærer man om Reiki’s historie og om, hvad Reiki energi er. Man lærer at kanalisere og man lærer at heale sig selv. Kursisterne bliver healet minimum to gange hver, hvoraf den ene healing dog er en guided selvhealing. Man lærer om spørgeteknik, stillpoint , grounding og sjælsgrounding og energibagslag. Man lærer at udvikle sin Clairvoyance og sin Clairaudiance, man får de 3 første basale Reiki healingssymboler og lærer, hvordan man healer med et tre dimensionelt healings symbol. Man lærer om selvudvikling og man får i løbet af week’enden 2 indvielser i alt.

Integrated Reiki 2:

Kursus 2 handler om forskellige ting, du kan bruge Reiki healingen til, så som, fjernhealing, situationshealing, symptom healing, rensning af rum, kanji energi-håndstillinger, scanning af kroppen for ubalancer, kanaliseringer og clairvoyancer. Man øver sig på at heale og kanalisere til hinanden. man lærer om karmisk healing, healing af dyr, planter og meget andet. Der er også en hjerte åbnings øvelse, gennemgang af en mere dybdegående spørgeteknik og aura lære. Man får endnu et tredimensionelt healingssymbol, et alm. reiki symbol og hver kursist får to healinger, dog er den ene en selvhealing. Her udover får man 2 indvielser i alt.

Integrated Reiki 3:

Kursus 3 er mesterkurset, her får du 2 indvielser, et reiki symbol og endnu et tre dimensionelt Reiki healingssymbol. Vi gennemgår de åndelige chakra og hver kursist bliver healet en gang. Man øver de forskellige typer af indvielser og gennemgår en slags eksamen med besvarelser af forskellige spørgsmål efterfulgt af en gennemgang af disse, evaluering samt uddeling af diplomer. Efter Reiki 3 vil man få alt undervisningsmaterialet til brug for de kurser, man eventuelt selv skal lave for egne elever. På baggrund af dette materiale vil man også kunne afholde foredrag, hvis man ønsker det.

Pris:
Reiki 1: 2500,- kr
Reiki 2: 3600,- kr
Reiki 3: 4800,- kr

Depositum på 1/3 af beløbet indbetales ca. 1 mdr. før kursus start.

Bemærk: Efter Reiki 3/ mesterkurset vil undervisningsmaterialet fortsat udvikle sig, det samme gør healings metoden alt efter hvor meget den enkelte healer udvikler sig….