Persondata- og Cookiepolitik

Privatlivspolitik for https://parlov.dk

Denne politik beskriver hvordan Marianne Parlov og parlov.dk (”vi eller os”) behandler dine persondata efter persondatalovens implementering. Referencer i denne politik henviser derfor til artikler i EU’s GDPR (Persondataforordningen). Privatlivspolitikken gør sig gældende for data, du giver til os og/eller data, som vi samler om dig som en del af vores kundeservices som bruger af vores website. I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata, hvor længe vi må lagre den, hvornår vi sletter den m.m.

Beskrivelse af behandling af persondata
For at muliggøre præcis og klar information om hvordan vi behandler dine persondata, har vi splittet vores Privatlivspolitik op i to dele. Indgår du i kategorien af kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse (såsom ansatte og konsulenter) gør sektion 1.1 sig gældende for dig; er du bruger af vores website parlov.dk og/eller modtager af marketingmateriale, nyhedsbreve osv. gør sektion 1.2 sig gældende.

1.1 Kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse:
Grundlag for bearbejdning af data:
Vi samler og bearbejder data omkring kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse, for at muliggøre kommunikation og samarbejde omkring hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma, du er tilknyttet (som ansat eller konsulent), samt for at kunne efterleve dine krav og efterspørgsler.

Typer af data vi behandler:
Vi behandler persondata såsom navn, titel og kontaktdetaljer – herunder firmanavn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Kilder:
Vi samler persondata direkte fra dig eller firmaet/organisationen, som du er tilknyttet (som ansat eller konsulent).

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine persondata på følgende behandlingsgrundlag:
– Når din data er nødvendig, for at vi kan at forfølge en retmæssig interesse (Artikel 6(1) (f)). Vi har en retmæssig interesse i at kunne kontakte dig samt muliggøre kommunikation og samarbejde omkring, hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma, du er tilknyttet (som ansat eller konsulent) samt for at kunne efterleve dine krav og efterspørgsler. Dette inkluderer en retmæssig interesse i at lagre dokumentation for vores samarbejde med henblik på bogføringsforpligtelser, fakturering og løse eventuelle opståede tvister.
– Når din data er nødvendigt som en del af et samarbejde mellem os, eller for at vi kan håndtere efterspørgsler eller lignende, før du indgår i et samarbejde med os (Artikel 6(1) (b)).
– Når bearbejdning af din data er nødvendig, for at vi kan efterleve vores juridiske forpligtigelser (Artikel 6(1) (c)). I nogle tilfælde er vi lovligt forpligtet til at lagre materiale, der inkluderer din persondata. Dette kunne være med hensigt på at dokumentere revisionsspor eller anden materiale i henhold til bestemmelserne i bogføringsloven.
– Når bearbejdning af data er nødvendig, for at vi kan udfærdige og tilsende dig kursus undervisningsmateriale samt uddannelsescertifikater/beviser.

Modtagere:
Vi kan, hvis dette er nødvendigt, dele dine persondata med:
Kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer som assisterer os i behandlingen af data (f.eks. som underdatabehandlere), eller med hvem vi samarbejder for at sikre kommunikation og samarbejde omkring, hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma du er tilknyttet (som ansat eller konsulent). Dette betyder, at vi kan dele din data med for eksempel vores leverandører af lokaler til workshops, kurser og retreats(samarbejdspartneres data), leverandører af forplejning fx ved ønske om special kost til et event(evt. kunde data), samarbejdspartnere som skal tage kontakt til både kunder eller leverandører, kunder(samarbejdspartner- og leverandør data).
Vores revisorer, advokater og eksterne konsulenter.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS:
Pt. har vi ikke nogle leverandører eller fx software leverandører for diverse IT-services, deriblandt samarbejdsværktøjer, som er placeret udenfor EU/EØS. Derfor deler vi ikke nogle persondata med modtagere i lande udenfor EU/EØS (tredjelande).

Hvis vi gjorde, ville dette dog ske på den betingelse at:
Det relevante tredjeland/firmaet i tredjelandet er vurderet af EU Kommissionen som værende et land/firma som generelt sikrer et tilfredsstillende niveau for beskyttelse af persondata, enten gennem lovgivning eller andre metoder.
Standard bestemmelser er sikret mellem os og den relevante modtager af din persondata jf. databeskyttelseslovgivningen sat af EU Kommissionen.
Den relevante modtager har accepteret et adfærdskodeks, en certificeringsordning eller,
Den relevante modtager har bindende virksomheds-regler omhandlende sikkerhed vedr. Overførsler og behandling af persondata til deres firma/land.
Du kan til enhver tid efterspørge information om eller en kopi af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der danner grundlag for overførsler af persondata til modtagere udenfor EU/EØS ved at skrive til os.

Lagring:
Vi lagrer data om dig så længe, som vi er i stand til at:
Forfølge de bearbejdningsgrundlag specificeret i overstående afsnit.

Til at dokumentere:
– Samarbejde
– Vores ret til at bearbejde persondata og,
– Vores overholdelse af regler for bearbejdning af persondata og anden lovgivning, for eksempel bogføringsloven (som kræver, at vi lagrer regnskaber i fem år efter afslutningen af det regnskabsår, regnskabet dækker);
– I relation til at minimere straffe- og civilretsligt ansvar og andre retslige krav, hvis relevant. Hvis ingen af disse krav er relevante, vil vi slette dine persondata.

Frivillighed:
Når vi indsamler persondata fra dig, er det på et frivilligt grundlag. Hvis du ikke accepterer at give os de nødvendige persondata, er konsekvensen, at vi ikke kan opfylde grundlagene skitseret i overstående afsnit, deriblandt:
– Vi kan ikke indgå i et kunde/leverandørforhold eller andre samarbejder med dig, inkluderende kommunikation eller jævnlig kontakt med dig eller det firma, du er tilknyttet (som ansat eller konsulent).
– At vi ikke kan efterleve dine efterspørgsler og,
– At vi ikke kan give dig adgang til vores services og systemer.

1.2 Brugere af parlov.dk og/eller modtagere af evt. marketing materiale, nyhedsbreve etc.

Grundlag for bearbejdning af data:
Vi indsamler og bearbejder IKKE persondata med marketingshensigt.
Men dette kunne være at målrette vores kommunikation til dig baseret på dit arbejde eller dine interesser, og sende dig relevant marketing, information og inspiration i form af f.eks. nyhedsbreve, invitationer til kurser og events og information om nye services osv. Der udsendes pt. ikke nogle nyhedsbreve om vores aktiviteter.
Parlov.dk opsamler pt. IKKE nogle statistiske data som fx data om din IP-adresse og bruger den derved ikke til at målrette markedsføringskommunikation. (En IP-adresse er et unikt nummer tildelt til netværksenheder, som f.eks. computere, der kommunikerer med hinanden over internettet).
Vi indsamler og bearbejder anonyme data omkring antal brugere af sitet og hvilke devices og browsere brugerne kommer fra. Vi indsamler og bearbejder IKKE data for at optimere og personalisere din brugeroplevelse eller for at segmentere vores kommunikation til dig.
Vi indsamler IKKE data ved hjælp af cookies i henhold til vores Cookiepolitik. Cookies er små datafiler, der lagres på brugerens enhed, der tillader at enheden genkendes. Da vi IKKE indsamler data omkring din adfærd på vores website kan vi IKKE identificere dig som individ.
Hvis du har givet os dit samtykke, kan vi bruge dit navn, din e-mail og data omkring professionelle interesser til at sende dig e-mails med marketing i form af f.eks. nyhedsbreve og invitationer til events. Hvis du også har oplyst din titel og dit firma (frivilligt), kan vi bruge disse data til at målrette indhold af nyhedsbreve og invitationer til begivenheder, som matcher dine udvalgte interesseområder. Vi segmenterer ved at udvælge indhold, som vi finder mest relevant for dig baseret på dine interesser og evt. titel (jobfunktion) og industri, såvel som størrelsen på dit firma. Men pt. udsender vi IKKE nyhedsbreve.

Typer af data vi behandler:
Pt. indsamler og behandler vi IKKE nogle data til brug for markedsføring. Hvis vi begynder at udsende nyhedsbreve, vil denne sektion blive opdateret med de gældende betingelser og bearbejdningsgrundlag.

2. Cookies
Pt. registrerer vi ikke personhenførbare data via placering af cookies via parlov.dk, vi placerer IKKE cookies i din browser på din pc. hvis vi gjorde dette, ville det fremgå her i vores Privatlivs- og Cookiepolitik.

Hvad er cookies?
Cookies er små tekst-scripts, der sendes til din browser fra et websted, du besøger. En cookie gemmes i din browser og giver tjenesten eller en tredjepart mulighed for at genkende dig og gøre dit besøg nemmere og hjemmesiden mere brugbar for dig. Den gør det samtidig muligt for hjemmesiden at indhente statistik om, hvem der besøger hjemmesiden, og hvilke andre sider de besøger. 

Cookies er passive filer og indsamler ikke data fra dit IT-udstyr, de kan derfor ikke sprede virus eller lignende på din computer, tablet eller andre digitale enheder.

Typer af cookies: 

De mest brugte typer af cookies er følgende:

  • Session cookies som forsvinder igen, så snart du forlader websitet og som typisk er nødvendige, for at du overhovedet kan se indholdet på sitet fx. billeder, grafikker mm.
  • Cookies der registrerer statistik, der kan bruges til at forbedre brugeroplevelsen.
  • Cookies der gemmer dine præferencer, så man kan personalisere din oplevelse på hjemmesiden.
  • Cookies der opsamler data til markedsføring fx IP-adresse, f.eks. til at aktivere relevante annonceringer, herunder reklamer på baggrund af brugeradfærd.

Hvad er dine valgmuligheder:

Hvis du gerne vil slette dine individuelle cookies eller sætte din browser til at slette og/eller blokere cookies helt, så kan du klikke på det relevante link for din browser herunder. Bemærk venligst, at hvis du sletter cookies eller blokerer dem, kan det medføre en forringet brugeroplevelse på nogle websites. Dog er det i dag sådan, at et site skal tilbyde brugeren en mulighed for aktivt at acceptere og efterfølgende at slette et evt. samtykke til bestemte cookies – herunder ikke sletning af samtykke til nødvendige cookies.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari (browser)
Safari (iPhone, iPad eller iPod touch)
Mozilla Firefox

3. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du visse rettigheder jf. vores behandling af din persondata
Hvis du vil udøve dine rettigheder, så kontakt os venligst. Se vores kontaktdetaljer i afsnit 7.
Vi vil efterkomme din forespørgsel så snart som muligt i overensstemmelse med nuværende lovgivning. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan imødekomme din forespørgsel, vil vi kontakte dig derom.
Ret til indsigt (adgang):
Du har ret til at se data, som vi behandler om dig deriblandt grundlaget for behandlingen.
Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at kræve rettelse af dine data, hvis de er ukorrekte.
Ret til sletning:
I nogle tilfælde har du ret til at kræve dine data slettet før tidsfristen for det tidspunkt, vi normalt ville slette dem på.
Ret til begrænsning af behandling:
I nogle tilfælde har du ret til at kræve begrænsning af behandling af dine persondata. Kræver du behandling begrænset, må vi derefter kun behandle (lagring undtaget) de af dine persondata, som vi har samtykke til eller med henblik på etablering, udøvelse, eller forsvar af retskrav eller for at beskytte individer eller vigtige offentlige interesser.
Ret til indsigelse:
I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. For grunde vedrørende dit specielle tilfælde kan du bede os om ikke at behandle dine persondata i tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Artikel 6(1) (e) (udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse) eller Artikel 6(1) (f) (legitim interesse), deriblandt profilering baseret på disse bestemmelser. Denne privatlivspolitik udspecificerer den udstrækning, vi behandler din data til denne type formål. Efter indsigelse må vi ikke behandle dine persondata, med mindre vi har et overbevisende legitimt grundlag for at behandle din data, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandling er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
Tilbagetrækning af samtykke:
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af behandlingen af persondata, som fandt sted før denne tilbagetrækning.
Hvis du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til events via e-mails, må du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at bruge ”unsubscribe”-linket i e-mailen. (Pt. udsender vi ikke nyhedsbreve)
Dataportabilitet:
I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine persondata (kun data omhandlende dig, indgivet af dig) i et struktureret, letlæseligt format, og til at få sådanne persondata overført til en anden behandler (dataportabilitet).

Generelt:
Betingelser eller restriktioner kan gøre sig gældende for udøvelse af overstående rettigheder. Dette betyder, at du ikke nødvendigvis har ret til dataportabilitet i dit specifikke tilfælde – dette er afhængigt af de særlige omstændigheder af den relevante behandlingsaktivitet.

4. Sikkerhed
parlov.dk behandler al data, deriblandt dine persondata, i overensstemmelse med vores sikkerhedspolitik, processer og kontroller. Dette betyder, at dine persondata er beskyttet mod destruering, tab, ændring, uautoriseret deling, samt uautoriseret adgang eller kendskab til sådanne data.

5. Opdatering af denne politik
Vi skal overholde de grundlæggende principper omhandlende beskyttelse af persondata og databeskyttelse. Vi reviderer derfor med jævne mellemrum denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret samt sørge for, at den er i overensstemmelse med gældende principper og love. Privatlivspolitikken kan ændres uden notits.
Væsentlige ændringer til Privatlivspolitikken vil blive publiceret på vores hjemmeside med en opdateret version af Privatlivspolitikken. Enhver ændring til Privatlivspolitikken vil i fremtiden blive publiceret på hjemmesiden.
Senest opdateret: 13.02.2020.

6. Klager til Datatilsynet
Du har ret til at indsende en klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine persondata:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. etage
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

7. Kontakt detaljer på databehandler og sikkerhedsansvarlig.
parlov.dk er databehandler af dine persondata. Vores kontaktdetaljer er som følger:

Marianne Parlov
Løvspringsvej 1B.
2920 Charlottenlund
Mob: +45 6035 3164
Email: marianneparlov@hotmail.com