Kurser

Der er mulighed for at tage flere forskellige typer af kurser, alt efter om du ønsker at benytte teknikken til at heale både dig selv og andre, eller om du bare vil heale dig selv og evt. dine børn/dine nærmeste.

Du kan tage et Integrated Reiki kursus, et Selvhealingskursus eller et Børnehealingskursus. Børnehealingskurset er baseret på healing af ens egne eller den nærmeste families børn.